Ιανουάριος 22, 2019

Η Εταιρεία

Αστικά Νάουσας

Το Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών Γραμμών Νάουσας ιδρύθηκε το 1963 με έδρα τη Νάουσα. Σήμερα έχει στη δύναμή του 12 Αστικά Λεοφωρεία και εξυπηρετεί όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Νάουσας.

Το Δ.Σ. είναι τριμελές και αποτελείται από τους: Ορδουλίδη Ηλία (Πρόεδρος), Τσιακίρη Θωμά (Αντιπρόεδρος) και Μπαλτατζίδη Σπύρο (Μέλος).